Projecten


De initatiefnemer van Veranderkracht is Senior Lean Consultant Lin Le Roux. Lin beschikt behalve over veel Lean ervaring ook over  de vaardigheid om organisaties mee te nemen in veranderingen.  Zij heeft om haar heen een netwerk verzameld dat gezamelijk over meer dan 50 jaar Lean en Six Sigma ervaring beschikt.  Samen met anderen heeft zij onder andere de onderstaande projecten succesvol uitgevoerd.


Alliander


Lean Consultant

Project 1: Lean management

Doel: Implementatie van Operationeel management binnen een Functioneel Beheerafdeling.

Resultaat: Verbeterde resultaten op het gebied van doorlooptijd en tijdigheid van afhandeling

Kernwoorden: Sturingsinformatie, visueel management, coaching.

Project 2: Lean Coach

Doel: Trainen en coachen van een team procesverbeteraars in de toepassing van Lean instrumenten gericht op procesverbetering zoals Value Stream Mapping en Kaizens.

Resultaat: Een team procesverbeteraars past zelfstandig en succesvol Lean toe in de organisatie.

Kernwoorden: Coaching, faciliteren, training.Nederlands Forensisch instituut


Project Reductie Levertijden

Doel: Als Lean Six Sigma projectleider bijgedragen aan aantoonbaar versnellen van een aantal van de onderzoeksprocessen van het Nederlands Forensisch instituut.

Resultaat: Aantoonbaar gereduceerde levertijden

Kernwoorden: Lean Six Sigma, Black Belt, coaching, training on the job.De Nuffic, Netherlands institute for cooperation in higher education


Kaizen begeleiding

Doel: Doorlichten en verbeteren van diverse communicatie processen van de Nuffic. Hiervoor is de Kaizen methode gebruikt, dat wil zeggen dat ieder proces in 3 tot 5 dagen is doorgelicht en verbeterd met de medewerkers uit het proces.

Resultaat: De Nuffic medewerkers hebben de verbeterdoelstellingen gerealiseerd.

Kernwoorden: Kaizen, Lean Six Sigma, Faciliteren